.htaccess komutları

Yazının yazıldığı tarih Tarih: 16 Kasım 2018  Yazının ait olduğu kategori Bölüm: Notlarım, Web  Yazının okunma sayısı Okunma: 5.468 views  Yazıya yapılan toplam yorum Yok.

Genel olarak bir makale yazmak istememiştim ancak ihtiyacım oldu aradım buldum bir araya toparlayıp burada yayınlamak istedim, çünkü ara sıra lazım oluyor ve buradan bulmak kolay oluyor 🙂

neyse çok uzatmadan başlayalım;

 

 

 

301 Yönlendirme Htaccess Kuralları

Tek bir sayfayı nasıl yönlendiriyorsunuz?

Redirect 301 /sayfa.php http://www.domain.com/sayfa.html

Bir sitenin veya alanın tamamını yeni bir hesaba nasıl yönlendirirsiniz?

Redirect 301 / http://www.domain.com/

Bir sitenin tamamını bir alt klasöre nasıl yönlendirirsiniz?

Redirect 301 / http://www.domain.com/klasor/

Bir alt klasörü farklı bir web sitesine nasıl yönlendirirsiniz?

Redirect 301 /klasor http://www.domain.com/

Bir dosya uzantısını nasıl yönlendirirsiniz?

RedirectMatch 301 (.*).html$ http://www.domain.com$1.php

Eski alandan yeni alana yönlendirmek için yeniden yazma özelliğini nasıl kullanırsınız?

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteRule (.*) http://www.yenidomain.com/$1 [R=301,L]

 

www olmayan bir www alt etki alanından yönlendirmek için nasıl kullanırsınız?

RewriteEngine on
RewriteBase /
rewritecond %{http_host} ^domain.com [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [r=301,nc]

Bir alan adını alt diziyle www konumuna yönlendirmek için yeniden yazma yöntemini nasıl kullanırsınız?

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} site.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.site.com/dizin/index.html [R=301,NC]

Eski bir etki alanından, tam yolu ve sorgu dizesini içeren yeni etki alanına yeniden yönlendirmek için yeniden yazma yöntemini nasıl kullanırsınız?

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*) http://www.yenidomain.com%{REQUEST_URI} [R=302,NC]

Alt dizini olmayan bir alt etki alanındaki bir alt etki alanından yeni etki alanına yönlendirmek için yeniden yazma yöntemini nasıl kullanırsınız, ancak tam yol ve sorgu dizesini içerir mi?

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/klasor/(.*)$
RewriteRule ^(.*) http://www.harunbudun.com/%1 [R=302,NC]

Kök dizinde yer alan dosyalarla birlikte, sorgu parametrelerine sahip URL’leri nasıl yeniden yazar ve yönlendiririz?

RewriteEngine on
RewriteCond %{QUERY_STRING} id=3
RewriteRule ^index.php$ /yeni-dizin-yolu/? [L,R=301]

URL’leri sorgu parametreleriyle nasıl yönlendirirsiniz ve dosyaları bir alt dizine yerleştirirsiniz?

RewriteEngine on
RewriteCond %{QUERY_STRING} id=3
RewriteRule ^altdizin/index.php$ /yeni-gidecek-dizin/? [L,R=301]

Yinelenen içeriği ortadan kaldırmak için bir siteyi HTTP’den HTTPS’ye nasıl yönlendirirsiniz?

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Bir index.html veya index.php dosyasını nasıl kaldırır ve root’a nasıl yönlendirirsiniz?

RewriteEngine On
RewriteCond %{THE_REQUEST} /index.php HTTP [NC]
RewriteRule (.*)index.php$ /$1 [R=301,L]
RewriteEngine On
RewriteCond %{THE_REQUEST} /index.html HTTP [NC]
RewriteRule (.*)index.html$ /$1 [R=301,L]

URL kök düzeyinde sorgu dizesini koruyan dizin tabanlı yapıya ilişkin sorgu parametresiyle URL’leri nasıl yeniden yazıyor ve yeniden yönlendiriyorsunuz?

RewriteEngine On
RewriteRule ^([^/d]+)/?$ index.php?id=$1 [QSA]

URL alt dizinindeki sorgu dizesi parametresini saklayarak, bir sorgu parametresiyle URL’leri bir dizin tabanlı yapıya nasıl yazarsınız?

RewriteEngine On
RewriteRule ^/?kategori/([^/d]+)/?$ index.php?kategori=$1 [L,QSA]

Eski bir web sitesini yeni bir alana nasıl yönlendirirsiniz ve URL yolunu mu koruyorsunuz?

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^eski-site.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.yeni-site.com/$1 [R=301,L]

Yolu yeni alana geçirmek istemiyorsanız, son satırı şu şekilde değiştirin:
RewriteRule ^(.*)$ http://www.yeni-site.com/ [R=301,L]

URL’leri bir tane olmadan nasıl yeniden yazıyorsunuz?

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(.*)/$ 
RewriteRule ^(.*)$ http://www.site.com/$1/ [R=301,L]

Bir blog alt alanından blog klasörüne nasıl yönlendirilirsiniz?

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI}/ blog
RewriteRule ^(.*) http://www.site.com/%{REQUEST_URI} [R=302,NC]
RewriteRule ^(.*) http://www.site.com/blog/%{REQUEST_URI} [R=302,NC]

Bir dizini başka bir dizine nasıl yönlendirirsiniz?

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On 
RewriteRule ^(.*)/eski-dizin/(.*)$ $1/yeni-dizin/$2 [R,L]
 
Facebook'ta paylaş   Twitter'da paylaş   Besleme | RSS

Yorumlar

Henüz yorum yok.

retrokitchenappliances.net